Tìm tin tức
Tìm mẫu VB
Dich vu Tu van doanh nghiep
Dich vu tranh tung bao chua bao ve
Dich vu giai quyet tranh chap noi bo
Dich vu soan tham tra van ban
Dich vu dai dien so huu tri tue
Dich vu lam chung cong chung
Dich vu dieu tra dan su
Dich vu dao tao tuyen truyen
Dich vu thue ke toan
THỐNG KÊ
 
DỊCH VỤ TƯ VẤN CÁC HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP
Tư vấn vụ việc hoặc các hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh

Dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp chia thành 3 nhóm việc

I. TƯ VẤN HÀNH CHÍNH, NHÂN SỰ

-          Quản lý, công cụ quản lý;

-          Lao động, tiền lương;

-          Tổ chức;

2. TƯ VẤN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, THUẾ

-          Tài chính: quản lý, giao quyền sử dụng;

-          Kế toán: kê khai, quản lý;

-          Thuế: kê khai, báo cáo, quyết toán.

3. TƯ VẤN, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

-          Tranh chấp nội bộ: nhân sự, lao động, cá nhân/tổ chức góp vốn.

-          Tranh chấp với bên ngoài: khách hàng/đối tác; cơ quan chức  năng/quản lý, bên thứ 3….

 

HÌNH THỨC TƯ VẤN, CÁCH TÍNH PHÍ

- Tư vấn thường xuyên:

+ Ký hợp đồng tư vấn thường xuyên(6 tháng – 2 năm), gói dịch vụ chọn vẹn(bao gồm cả tư vấn giải quyết tranh chấp. Không bao gồm đại diện, luật sư bảo vệ khi tranh chấp).

+ Ký hợp đồng khung: đưa mức phí khung cơ bản cho từng loại công việc, phí phát sinh khi có yêu cầu cụ thể từng việc theo khung.

- Tư vấn theo vụ việc: tư vấn theo từng yêu cầu, vụ việc cụ thể/hợp đồng.

- Ngoài hai loại hình tư vấn trên khách hàng khi phát sinh tranh chấp hoặc có các yêu cầu bảo vệ (tranh tụng), đại diện thì sẽ ký hợp đồng riêng. Tuy nhiên đối với khách hàng có ký các hợp đồng tư vấn thường xuyên hoặc vụ việc đang tư vấn mà phát sinh thêm yêu cầu đại diện/bảo vệ (tranh tụng) thì sẽ được hưởng mức phí ưu đãi bằng 70% mức phí thông thường. 

 

 

Một số hoạt động thường gặp:

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP (Thành lập Cty, Chi nhánh, Văn phòng đại diện)

Trước khi bắt đầu công việc kinh doanh, chúng ta thường phân vân trong việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với lĩnh  vực, quy mô kinh doanh của mình. Việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp rất quan trọng và ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của doanh nghiệp. Có rất nhiều loại hình doanh nghiệp hiện nay như: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty hợp danh, Công ty cổ phần, Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Để các thương nhân bước đầu khởi nghiệp thành công, Sealaw sẽ tư vấn giúp các bạn nhận diện được các ưu, khuyết điểm của các loại hình doanh nghiệp để từ đó chọn ra được mô hình phù hợp với mình.

Các dịch vụ tư vấn của Sealaw bao gồm:

1.  Tư vấn trước thành lập doanh nghiệp:

- Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức, quản lý của doanh nghiệp;

- Tư vấn về lựa chọn tên, vốn, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;

- Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

- Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của doanh nghiệp;

- Tư vấn về các vấn đề khác như: cơ cấu góp vốn của các thành viên/cổ đông; phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh

2.  Tiến hành các thủ tục thành lập theo uỷ quyền:

- Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh;

- Tiến hành các thủ tục thành lập doanh nghiệp trước các cơ quan có thẩm quyền;

 

DỊCH VỤ TƯ VẤN THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

thay đổi tên, địa chỉ, thành viên, vốn, ngành nghề kinh doanh, người đại diện.....

1.  Tư vấn về lĩnh vực thay đổi:

- Tư vấn thay đổi tên doanh nghiệp gồm: tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài, tên viết tắt của doanh nghiệp.

- Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

- Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh, gồm: rút ngành nghề, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Tư vấn thay đổi vốn điều lệ, gồm: tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ

- Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

- Tư vấn thay đổi chuyển nhượng vốn góp, chuyển nhượng cổ phần của Công ty

2.  Tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp theo uỷ quyền:

Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thay đổi.

Tiến hành các thủ tục thay đổi tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

THAY ĐỔI CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN...

Có rất nhiều các loại hình đơn vị phụ thuộc của doanh ngiệp với các đặc điểm và tính chất khác nhau. Tuỳ theo nhu cầu hoạt động kinh doanh của doanh ngiệp bạn có thể lựa chọn các loại hình đơn vị phụ thuộc sau sao cho phù hợp với đơn vị mình.

Chi nhánh: Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Văn phòng đại diện: Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp.

Địa điểm kinh doanh: Địa điểm kinh doanh là nơi tiến hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đặt tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Doanh nghiệp có thể thành lập một hoặc nhiều Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp hoạt động để tiến hành kinh doanh.

1. Tư vấn về thành lập/thay đổi Chi nhánh, văn phòng đại diện, Địa điểm kinh

doanh của doanh nghiệp:

- Tư vấn về việc thành lập/thay đổi Chi nhánh, Văn phòng đại diện: Về chức năng hoạt động, hình thức hạch toán, …

- Tư vấn về việc thành lập/thay đổi địa điểm kinh doanh: Địa chỉ đặt địa điểm kinh doanh, lĩnh vực hoạt động, …

2. Tiến hành các thủ tục thành lập/thay đổi Chi nhánh, văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp VPĐD, CN, Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:

- Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thành lập/thay đổi Chi nhánh, văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

- Tiến hành các thủ tục thành lập/thay đổi Chi nhánh, văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

 

 

Để biết thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐÔNG NAM Á

ĐT: 04.35656858 - hotline: 090 227 8899

E_mail: contact@sealaw.vn

 

 

(Nguồn: )
Các tin khác:
DỊCH VỤ TƯ VẤN CƠ CẤU LẠI DOANH NGHIỆP (14/3/2017)
Tìm hiểu về tranh chấp nợ doanh nghiệp (14/3/2017)
Khóa đào tạo TRỰC TUYẾN online KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ THU HỒI NỢ DOANH DOANH THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT (20/2/2017)
Dịch vụ pháp lý tại DUBAI (14/2/2017)
Dịch vụ pháp lý và Di trú Châu Âu (EU) - Hungary (20/5/2016)
Luật sư bảo vệ 300 vụ án với chi phí 2,5 triệu đồng (11/8/2015)
Tư vấn quản trị Nhân sự, Lao động (26/8/2013)
Dịch vụ hỗ trợ Thi hành án dân sự, thương mại (5/10/2010)
Dịch vụ pháp lý về Sở hữu trí tuệ (17/11/2009)
Truyền thông, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí liên quan HIV/AIDS (17/11/2009)
Tư vấn pháp luật tổng hợp (17/11/2009)
Dịch vụ pháp lý liên quan đến các Thủ tục hành chính (17/11/2009)
Dịch vụ Làm chứng, Công chứng, Chứng thực, Dịch thuật (17/11/2009)
Đào tạo kỹ năng Thu nợ hợp pháp (17/11/2009)
Đào tạo, tập huấn các chuyên đề pháp luật và kỹ năng pháp lý (17/11/2009)
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
HÌNH ẢNH MỚI NHẤT
VĂN BẢN ĐƯỢC QUAN TÂM
 LAW ON ENTERPRISES 2020 - Luật doanh nghiệp 2020 tiếng Anh
 LAW ON PUBLIC EMPLOYEES No. 58/2010/QH12 - This Law provides for public employees: rights and obligations of public employees; and recruitment, employment and management of public employees in public non-business units.
 LAW AMENDMENTS TO TAX LAWS No. 71/2014/QH13
 LAW ON INVESTMENT No. 67/2014/QH13 - This Law deals with business investments in Vietnam and outward business investments.
tra cuu van ban.com
Danh bạ luật sư
O ma ba thu_Phai
VCOP phải
Thu no sealaw
Tư vấn HIV 18001521
sealaw.vn
Phu & luat su
www.masterbrand.com.vn/
Thiết kế 2009 - LUẬT SƯ ĐÔNG NAM Á |SEALAW| www.sealaw.vn | www.dichvuthuno.com | www.tracuuvanban.com | www.vcop.vn
Địa chỉ : 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội | Email: luatsudongnama@yahoo.com.vn / ĐK: 01030256/TP/DKHD
Điệnn thoại: 024.35656858 / 024.22178898 - Fax: 024.35656858 - Hotline: 090 2278899 - 0912 717969
luat su dong nam a, luat su viet nam, luat su tu van, Search Engine Optimization | luatsudongnama