Tìm tin tức
Tìm mẫu VB
Dich vu Tu van doanh nghiep
Dich vu tranh tung bao chua bao ve
Dich vu giai quyet tranh chap noi bo
Dich vu soan tham tra van ban
Dich vu dai dien so huu tri tue
Dich vu lam chung cong chung
Dich vu dieu tra dan su
Dich vu dao tao tuyen truyen
Dich vu thue ke toan
THỐNG KÊ
 
Tư vấn quản trị Nhân sự, Lao động
Dịch vụ tư vấn quản trị nhân sự, lao động


Trong hoạt động doanh nghiệp sẽ gặp các tình huống khó xử lý liên quan đến nhân sự, nhưng nếu không có kiến thức pháp luật chắc chắn có thể dẫn đến tranh chấp và khiếu kiện, gây bất ổn và tổn thất nhất định cho doanh nghiệp. Một số tình huống có thể gặp phải:

1. Thủ tục tuyển dụng: Ký hợp đồng thế nào, thời hạn, loại hợp đồng...việc ký hợp đồng cần phù hợp nhu cầu và chiến lược của Cty, nếu không sẽ có khó khăn khi cần thay đổi hoặc tuyển dụng mới.
2. Vì một vấn đề tế nhị, cần chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn với một lao động cụ thể sao cho đúng luật, không bị khiếu kiện, bồi thường.
3. Thủ tục, trình tự xử lý kỷ luật lao động - đảm bảo đúng qui định pháp luật, không bị tuyên huỷ và buộc nhận lại người lao động.
4. Giải quyết lao động đang namg thai, nuôi con nhỏ, người tàn tật...
5. Hoàn thiện Điều lệ, Nội qui, Qui chế....để tăng quyền kiểm soát, chi phối công ty.
6. Mẫu thuẫn với cổ đông, thành viên góp vốn.....

Là người quản lý doanh nghiệp có tầm nhìn xa và chuyên nghiệp sẽ không ngần ngại mời luật sư tham gia tư vấn hỗ trợ.

 

(Nguồn: )
Các tin khác:
Dịch vụ hỗ trợ Thi hành án dân sự, thương mại (5/10/2010)
Dịch vụ pháp lý về Sở hữu trí tuệ (17/11/2009)
Truyền thông, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí liên quan HIV/AIDS (17/11/2009)
Tư vấn pháp luật tổng hợp (17/11/2009)
Dịch vụ pháp lý liên quan đến các Thủ tục hành chính (17/11/2009)
Dịch vụ Làm chứng, Công chứng, Chứng thực, Dịch thuật (17/11/2009)
Đào tạo kỹ năng Thu nợ hợp pháp (17/11/2009)
Đào tạo, tập huấn các chuyên đề pháp luật và kỹ năng pháp lý (17/11/2009)
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
HÌNH ẢNH MỚI NHẤT
VĂN BẢN ĐƯỢC QUAN TÂM
 LAW ON ENTERPRISES 2020 - Luật doanh nghiệp 2020 tiếng Anh
 LAW ON PUBLIC EMPLOYEES No. 58/2010/QH12 - This Law provides for public employees: rights and obligations of public employees; and recruitment, employment and management of public employees in public non-business units.
 LAW AMENDMENTS TO TAX LAWS No. 71/2014/QH13
 LAW ON INVESTMENT No. 67/2014/QH13 - This Law deals with business investments in Vietnam and outward business investments.
tra cuu van ban.com
Danh bạ luật sư
O ma ba thu_Phai
VCOP phải
Thu no sealaw
Tư vấn HIV 18001521
sealaw.vn
Phu & luat su
www.masterbrand.com.vn/
Thiết kế 2009 - LUẬT SƯ ĐÔNG NAM Á |SEALAW| www.sealaw.vn | www.dichvuthuno.com | www.tracuuvanban.com | www.vcop.vn
Địa chỉ : 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội | Email: luatsudongnama@yahoo.com.vn / ĐK: 01030256/TP/DKHD
Điệnn thoại: 024.35656858 / 024.22178898 - Fax: 024.35656858 - Hotline: 090 2278899 - 0912 717969
luat su dong nam a, luat su viet nam, luat su tu van, Search Engine Optimization | luatsudongnama