Tìm tin tức
Tìm mẫu VB
Dich vu Tu van doanh nghiep
Dich vu tranh tung bao chua bao ve
Dich vu giai quyet tranh chap noi bo
Dich vu soan tham tra van ban
Dich vu dai dien so huu tri tue
Dich vu lam chung cong chung
Dich vu dieu tra dan su
Dich vu dao tao tuyen truyen
Dich vu thue ke toan
THỐNG KÊ
 
Giải quyết tranh chấp, xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ
Để bảo vệ quyền SHTT, Chủ thể quyền thực hiện quyền tự bảo vệ/yêu cầu cơ quan thực thi xử lý bằng biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự/yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất, nhập khẩu để phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi xuất, nhập khẩu hàng hoá xâm phạm quyền.

Sau khi tiếp nhận yêu cầu và uỷ quyền, SEALAW triển khai xác minh thu thập tài liệu và phối hợp cơ quan thực thi linh hoạt áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo quyền theo yêu cầu của từng khách hàng.

1. Biện pháp hành chính: Được áp dụng để xử lý các tổ chức, cá nhân thực hiện một trong các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau đây:

(i) Xâm phạm quyền SHTT gây thiệt hại cho: Tác giả, chủ sở hữu, người tiêu dùng hoặc xã hội.

(ii) Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán: Hàng hoá giả mạo về SHTT hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này.

(iii)  Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ: Tem, nhãn, vật phẩm khác mang nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý giả mạo hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này.

Khi phát hiện có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các tổ chức, cá nhân, chủ thể quyền đề nghị các cơ quan Thanh tra chuyên ngành hoặc các cơ quan như: Quản lý thị trường, Uỷ ban nhân dân cấp huyện trở lên để được xử lý.

2. Biện pháp dân sự: Khi xảy ra tranh chấp quyền SHTT, chủ thể quyền SHTT có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Toà án nhân dân cấp tỉnh, thành phố giải quyết.

Toà án có thẩm quyền buộc bên xâm phạm quyền SHTT thực hiện việc:

(i) Chấm dứt hành vi xâm phạm.

(ii) Xin lỗi, cải chính công khai.

(iii) Thực hiện nghĩa vụ dân sự.

(iv) Bồi thường thiệt hại.

(v) Tiêu huỷ hoặc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá xâm phạm quyền SHTT (với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền SHTT).

3. Biện pháp hình sự: Được áp dụng đối với người nào cố ý thực hiện các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại.

Khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chủ thể quyền có thể nộp đơn yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý.

4. Biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan: Được tiến hành theo yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ tại Việt Nam, nhằm thu thập thông tin, chứng cứ về lô hàng để chủ thể quyền SHTT thực hiện quyền yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền và yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính đối với hành vi xâm phạm.

 

Biểu phí dịch vụ xử lý xâm phạm Nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp, Sáng chế.

Phương án và biểu phí dịch vụ từng phần xử lý xâm phạm Nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp, Sáng chế

 

KẾ HOẠCH & PHÍ SƠ BỘ XỬ LÝ XÂM PHẠM

Các bước thực hiện

Công việc dự kiến

Thời gian (ngày)

Chi phí (VNĐ)

Khách hàng cung cấp thông tin, yêu cầu

Khách hàng cung cấp tài liệu, thông tin (nếu có):
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là cá nhân đăng ký kinh doanh hoặc doanh nghiệp), chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân). Giấy chứng nhận người đại diện/uỷ quyền/nhận chuyển nhượng/license.
- Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận/văn bằng đăng ký/bảo hộ.
- Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ Hợp đồng license (hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, sở hữu) đã được đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ.
- Mẫu sản phẩm vi phạm và mẫu sản phẩm bị vi phạm (03 mẫu) nếu các sản phẩm này không phải là các sản phẩm dễ cháy, độc hại hoặc khó bảo quản; hoặc ảnh chụp sản phẩm, dịch vụ vi phạm (03 bộ);
- Thông tin của chủ thể có hành vi vi phạm, gồm tên cá nhân/tổ chức, địa điểm sản xuất kinh doanh hoặc các giấy tờ tài liệu khác.

- Thông tin sơ bộ về hành vi xâm phạm, đối tượng (chủ thể xâm phạm), thiệt hại, yêu cầu xử lý/bồi thường (nên viết bản tường trình sự việc có dấu hiệu để SEALAW thuận tiện nghiên cứu).

3 - 5

Miễn phí

SEALAW tiếp nhận và xử lý ban đầu

A. Nếu yêu cầu dịch vụ xử lý xâm phạm:
- Nghiên cứu sơ bộ tài liệu;
- Xác minh sơ bộ;

- Nhận định vụ việc (đánh giá và đưa ra phương án) và báo phí dịch vụ bằng Văn bản Nhận định báo phí.

B. Nếu yêu cầu dịch vụ theo dõi, quản lý, giám sát thực hiện quyền sở hữu trí tuệ:
- Thẩm tra tư cách chủ sở hữu.
- Soạn, thống nhất và ký hợp đồng và uỷ quyền.
- Cung cấp dịch vụ gồm các công việc:
a. Thường xuyên theo dõi các hành vi quảng cáo, sản xuất kinh doanh trên thị trường (phạm vi lãnh thổ đăng ký bảo hộ) nếu phát hiện có chủ thể sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ tương tự gây nhầm lẫn hoặc có ý đồ xâm phạm thì kịp thời nhắc nhở cảnh báo.
b. Thường xuyên theo dõi Công báo và hoạt động đăng ký sở hữu trí tuệ của Quốc gia hoặc quốc tế (phù hợp phạm vi lãnh thổ đăng ký bảo hộ) nếu phát hiện có chủ thể có ý định đăng ký hoặc đang được cơ quan chức năng xem xét cấp đăng ký cho chủ thể nào đó mà đối tượng sở hữu trí tuệ tương tự gây nhầm lẫn hoặc có ý đồ xâm phạm thì kiến nghị chủ sở hữu kịp thời khiếu nại, phản đối hoặc yêu cầu từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

c. Tư vấn, hỗ trợ thực hiện các hoạt động quản lý, giám sát sau khi nhượng quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ.

3 - 5

Miễn phí

Thoả thuận dịch vụ xử lý xâm phạm hoặc khác

- Sau khi thông nhất được Nhận định báo phí.
- Ký hợp đồng dịch vụ, ký uỷ quyền;
- Tiếp nhận hồ sơ chính thức.

- Chuẩn bị triển khai.

3 - 5

0

Triển khai bước 1 (Thu thập)

- Xác minh, thu thập thông tin, chứng cứ chứng minh đối tượng, hành vi xâm phạm (tên, địa chỉ chính xác, quy mô sản xuất, kinh doanh,…);

- Xác minh, thu thập chứng cứ chứng minh thiệt hại;

3 - 15

1.000.000 - 3.000.000

- Giám định sở hữu trí tuệ nếu cần thiết.

7 - 10

Phí báo tại thời điểm yêu cầu

Triển khai bước 2 (Đề nghị)

- Gửi yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm: dỡ biển, bảng, thông tin trên website... và các hình thức quảng cáo, thương mại có xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

 - Nếu không chấm dứt và cần thiết sẽ chuyển sang bước 3.

3 - 5

2.000.000

Nếu khách đã ký hợp đồng dịch vụ theo dõi, quản lý, giám sát thực hiện quyền sở hữu trí tuệ thì phí này giảm 50%.

Triển khai bước 3 (Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ)

- Nghiên cứu cơ sở pháp lý.

- Chuẩn bị cơ sở lập luận và soạn thảo hồ sơ khiếu nại, tố cáo.

3 - 5

3.000.000 - 5.000.000

Triển khai bước 4 (Khiếu nại, tố cáo)

- Khiếu nại đến các cơ quan thực thi đề nghị thanh tra, kiểm tra hành chính (hoặc hình sự) đơn vị có hành vi xâm phạm.
- Phối hợp với cơ quan thực thi thanh tra, kiểm tra hành chính đơn vị xâm phạm.

- Theo dõi, đốc thúc việc xử lý của cơ quan thực thi (bao gồm cả vụ việc hình sự,  nếu có căn cứ).

20 - 30

5.000.000 - 50.000.000
Tuỳ thuộc cơ quan thực thi và thủ tục.

Triển khai bước 5 (Thực thi)

Theo dõi và đốc thúc việc thực hiện của đơn vị xâm phạm sau khi có Quyết định xử lý của cơ quan thực thi (chấm dứt hành vi, gỡ bỏ, tiêu huỷ….).

30 - 45

3.000.000

Triển khai bước 6

Khách hàng xem xét hành vi, thiệt hại và quyết định khởi kiện đối tượng xâm phạm hay không, yêu cầu khi khởi kiện:

1.                  Chấm dứt hành vi xâm phạm;

2.                  Bồi thường, khắc phục hậu quả.

Xin lỗi, cải chính….

Theo qui định tố tụng

Phí thoả thuận sau (phí luật sư tranh tụng sơ thẩm/ phúc thẩm; Phí người đại diện; Phí %; khác…..)

Tổng kết

- Tổng kết nhận định nguyên nhân;
- Xây dựng biện pháp phòng ngừa xâm phạm tái diễn;

- Lưu trữ, giám sát.

0

0

 

Lưu ý:

Các phí trên đã bao gồm: Phí tư vấn xác minh củng cố chuẩn hoá hồ sơ, phí soạn đơn, phí đại diện, công tác phí tại Hà Nội, phí hỗ trợ khiếu tố... nhưng không/chưa bao gồm thuế VAT, công tác phí ngoài Hà Nội, án phí, lệ phí thi hành án, giám định, định giá và phí hành chính khác mà khách hàng tự nộp tại các cơ quan chức năng.

Phí dịch vụ bổ sung: trong trường hợp đi công tác giải quyết công việc ngoài địa bàn thành phố Hà Nội thì khách hàng phải thanh toán thêm phụ phí 1.000.000 VNĐ/ luật sư/ngày đi làm việc và 500.000 VNĐ/cán bộ hỗ trợ/ngày đi làm việc.

Công tác phí: bên B thanh toán theo chi phí thực tế của luật sư khi đi làm việc ngoài địa bàn thành phố Hà Nội. Hình thức thanh toán: bên B tạm ứng trước khoản công tác phí tương đương chi phí dự kiến của mỗi chuyến đi công tác. Sau khi kết thúc chuyến công tác, luật sư thống kê chi phí và báo lại bên B để đối chiếu, đối trừ. Chi phí công tác gồm: tiền xe, tiền ăn, tiền khách sạn (nếu có)... ở mức chi phí hợp lý.

Phí dịch vụ trên chỉ áp dụng đối với vụ việc cơ bản, rõ ràng, quí khách nên trao đổi trực tiếp để được tư vấn chiến lược và chi phí hợp lý nhất.

Phương thức giao dịch:

1. Ban đầu quí khách chỉ cần viết yêu cầu, scan hồ sơ, tài liệu gửi qua email luatsudongnama@gmail.com / thuat@sealaw.vn

2. Sau khi tiếp nhận, SEALAW sẽ nghiên cứu sơ bộ và chủ động liên hệ lại quí khách.

3. Toàn bộ tài liệu, thông tin cung cấp sẽ được bảo mật.

Có vấn đề nào chưa rõ có thể liên hệ tư vấn trực tiếp:

Thạc sỹ, Luật sư Nguyễn Mạnh Thuật: 090 227 8899

 

Xem thêm thông tin tại chuyên trang sở hữu trí tuệ www.luatsudongnama.vn
 


 

Dịch vụ cung cấp không giới hạn địa bàn, do SELAW GROUP thực hiện
SEALAW & ELITE & MASTERBRAND

Trụ sở chính: 76 Cù Chính Lan, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 04.35656858 -  090.2278899 / Fax: 04.35656858

Website: www.luatsdongnama.vn / www.sealaw.vn

Email: luatsudongnama@gmail.com / thuat@sealaw.vn

 

(Nguồn: )
Các tin khác:
Dịch vụ Soạn thảo, Thẩm tra văn bản (15/3/2017)
DỊCH VỤ ĐIỀU TRA, XÁC MINH THU THẬP THÔNG TIN, CHỨNG CỨ (15/3/2017)
Giải quyết tranh chấp nội bộ tổ chức, doanh nghiệp (15/3/2017)
Dịch vụ tư vấn pháp luật Thuế, Kế toán, Tài chính (15/3/2017)
DỊCH VỤ TƯ VẤN CÁC HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP (14/3/2017)
DỊCH VỤ TƯ VẤN CƠ CẤU LẠI DOANH NGHIỆP (14/3/2017)
Tìm hiểu về tranh chấp nợ doanh nghiệp (14/3/2017)
Khóa đào tạo TRỰC TUYẾN online KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ THU HỒI NỢ DOANH DOANH THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT (20/2/2017)
Dịch vụ pháp lý tại DUBAI (14/2/2017)
Dịch vụ pháp lý và Di trú Châu Âu (EU) - Hungary (20/5/2016)
Luật sư bảo vệ 300 vụ án với chi phí 2,5 triệu đồng (11/8/2015)
Tư vấn quản trị Nhân sự, Lao động (26/8/2013)
Dịch vụ hỗ trợ Thi hành án dân sự, thương mại (5/10/2010)
Dịch vụ pháp lý về Sở hữu trí tuệ (17/11/2009)
Truyền thông, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí liên quan HIV/AIDS (17/11/2009)
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
HÌNH ẢNH MỚI NHẤT
VĂN BẢN ĐƯỢC QUAN TÂM
 LAW ON ENTERPRISES 2020 - Luật doanh nghiệp 2020 tiếng Anh
 LAW ON PUBLIC EMPLOYEES No. 58/2010/QH12 - This Law provides for public employees: rights and obligations of public employees; and recruitment, employment and management of public employees in public non-business units.
 LAW AMENDMENTS TO TAX LAWS No. 71/2014/QH13
 LAW ON INVESTMENT No. 67/2014/QH13 - This Law deals with business investments in Vietnam and outward business investments.
tra cuu van ban.com
Danh bạ luật sư
O ma ba thu_Phai
VCOP phải
Thu no sealaw
Tư vấn HIV 18001521
sealaw.vn
Phu & luat su
www.masterbrand.com.vn/
Thiết kế 2009 - LUẬT SƯ ĐÔNG NAM Á |SEALAW| www.sealaw.vn | www.dichvuthuno.com | www.tracuuvanban.com | www.vcop.vn
Địa chỉ : 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội | Email: luatsudongnama@yahoo.com.vn / ĐK: 01030256/TP/DKHD
Điệnn thoại: 024.35656858 / 024.22178898 - Fax: 024.35656858 - Hotline: 090 2278899 - 0912 717969
luat su dong nam a, luat su viet nam, luat su tu van, Search Engine Optimization | luatsudongnama