Tìm tin tức
Tìm mẫu VB
Dich vu Tu van doanh nghiep
Dich vu tranh tung bao chua bao ve
Dich vu giai quyet tranh chap noi bo
Dich vu soan tham tra van ban
Dich vu dai dien so huu tri tue
Dich vu lam chung cong chung
Dich vu dieu tra dan su
Dich vu dao tao tuyen truyen
Dich vu thue ke toan
THỐNG KÊ
 
Đào tạo, tập huấn các chuyên đề pháp luật và kỹ năng pháp lý
Nội dung, hình thức đào tạo, tập huấn pháp luật và kỹ năng pháp lý

(Lớp tập huấn tại Hà Nội)

 

Trực tiếp hoặc phối hợp trường đại học, học viện ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN chuyên đề PHÁP LUẬT và kỹ năng pháp lý

Mở lớp tập huấn, đào tạo, phổ biến pháp luật, kinh nghiệm về các lĩnh vực:

1 - Kỹ năng soạn thảo, ký kết hợp đồng và biện pháp phòng ngừa tranh chấp;

2 - Kỹ năng giải quyết tranh chấp hợp đồng;

3 - Kiến thức và pháp luật về phòng chống HIV/AIDS;

4 - Nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho các đối tượng yếm thế;

5 - Kỹ năng, nghiệp vụ thu nợ: sơ cấp, trung cấp và chuyên nghiệp.

6 - Các chuyên đề pháp luật khác theo yêu cầu;

 

LIÊN HỆ:        Luật sư NGUYỄN MẠNH THUẬT

                        Công ty luật hợp danh Đông Nam Á

                        Địa chỉ: số 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội

                        Điện thoại: 04.3.5656858 - 0902278899

                        Email:  thuat@sealaw.vn / luatsudongnama@gmail.com

 

 

(Nguồn: )
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
HÌNH ẢNH MỚI NHẤT
VĂN BẢN ĐƯỢC QUAN TÂM
 LAW ON ENTERPRISES 2020 - Luật doanh nghiệp 2020 tiếng Anh
 LAW ON PUBLIC EMPLOYEES No. 58/2010/QH12 - This Law provides for public employees: rights and obligations of public employees; and recruitment, employment and management of public employees in public non-business units.
 LAW AMENDMENTS TO TAX LAWS No. 71/2014/QH13
 LAW ON INVESTMENT No. 67/2014/QH13 - This Law deals with business investments in Vietnam and outward business investments.
tra cuu van ban.com
Danh bạ luật sư
O ma ba thu_Phai
VCOP phải
Thu no sealaw
Tư vấn HIV 18001521
sealaw.vn
Phu & luat su
www.masterbrand.com.vn/
Thiết kế 2009 - LUẬT SƯ ĐÔNG NAM Á |SEALAW| www.sealaw.vn | www.dichvuthuno.com | www.tracuuvanban.com | www.vcop.vn
Địa chỉ : 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội | Email: luatsudongnama@yahoo.com.vn / ĐK: 01030256/TP/DKHD
Điệnn thoại: 024.35656858 / 024.22178898 - Fax: 024.35656858 - Hotline: 090 2278899 - 0912 717969
luat su dong nam a, luat su viet nam, luat su tu van, Search Engine Optimization | luatsudongnama