Tìm tin tức
Tìm mẫu VB
Dich vu Tu van doanh nghiep
Dich vu tranh tung bao chua bao ve
Dich vu giai quyet tranh chap noi bo
Dich vu soan tham tra van ban
Dich vu dai dien so huu tri tue
Dich vu lam chung cong chung
Dich vu dieu tra dan su
Dich vu dao tao tuyen truyen
Dich vu thue ke toan
THỐNG KÊ
 
Dịch vụ pháp lý liên quan đến các Thủ tục hành chính
Làm/sang tên "sổ đỏ", đo đạc địa chính, trích lục bản đồ, CMND, hộ chiếu, hộ khẩu....

Dịch vụ liên quan đến các thủ tục hành chính:


1.  Làm/sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đát và sở hữu nhà(sổ đỏ);
2.  Thủ tục cấp Chứng minh thư nhân dân, Hộ khẩu, khai sinh, khai tử, tình trạng hôn nhân;
3.  Đo đạc địa chính, nhà đất;
4.  Trích lục bản đồ;
5.  Chứng thực bản sao;
6.  Chứng thực bản dịch;
7.  Đại diện thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục hành chính theo yêu cầu khách hàng.....
(Nguồn: )
Các tin khác:
Dịch vụ Làm chứng, Công chứng, Chứng thực, Dịch thuật (17/11/2009)
Đào tạo kỹ năng Thu nợ hợp pháp (17/11/2009)
Đào tạo, tập huấn các chuyên đề pháp luật và kỹ năng pháp lý (17/11/2009)
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
HÌNH ẢNH MỚI NHẤT
VĂN BẢN ĐƯỢC QUAN TÂM
 LAW ON ENTERPRISES 2020 - Luật doanh nghiệp 2020 tiếng Anh
 LAW ON PUBLIC EMPLOYEES No. 58/2010/QH12 - This Law provides for public employees: rights and obligations of public employees; and recruitment, employment and management of public employees in public non-business units.
 LAW AMENDMENTS TO TAX LAWS No. 71/2014/QH13
 LAW ON INVESTMENT No. 67/2014/QH13 - This Law deals with business investments in Vietnam and outward business investments.
tra cuu van ban.com
Danh bạ luật sư
O ma ba thu_Phai
VCOP phải
Thu no sealaw
Tư vấn HIV 18001521
sealaw.vn
Phu & luat su
www.masterbrand.com.vn/
Thiết kế 2009 - LUẬT SƯ ĐÔNG NAM Á |SEALAW| www.sealaw.vn | www.dichvuthuno.com | www.tracuuvanban.com | www.vcop.vn
Địa chỉ : 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội | Email: luatsudongnama@yahoo.com.vn / ĐK: 01030256/TP/DKHD
Điệnn thoại: 024.35656858 / 024.22178898 - Fax: 024.35656858 - Hotline: 090 2278899 - 0912 717969
luat su dong nam a, luat su viet nam, luat su tu van, Search Engine Optimization | luatsudongnama