Tìm tin tức
Tìm mẫu VB
Dich vu Tu van doanh nghiep
Dich vu tranh tung bao chua bao ve
Dich vu giai quyet tranh chap noi bo
Dich vu soan tham tra van ban
Dich vu dai dien so huu tri tue
Dich vu lam chung cong chung
Dich vu dieu tra dan su
Dich vu dao tao tuyen truyen
Dich vu thue ke toan
THỐNG KÊ
 
Tư vấn pháp luật tổng hợp
Tư vấn luật cho nhiều lính vực chuyên sâu

TƯ VẤN LUẬT:

-  Tư vấn Pháp luật theo vụ việc hoặc thường xuyên cho cá nhân, tổ chức;

- Tư vấn đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng thương mại, kinh tế, lao động, dân sự..... 

-  Cung cấp các giải pháp tối ưu trong: hoạt động, quản lý, điều hành doanh nghiệp;

- Tư vấn tài chính: các chính sách về thuế, hoạt động xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi hàng hoá, hoạt động ngoại thương.

- Tư vấn thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, phá sản(tăng vốn, thay đổi thành viên, ngành nghề, mã số, mã vạch...) cho doanh nghiệp

- Tư vấn lập dự án đầu tư trong nước và nước ngoài...

- Cung cấp thường xuyên các văn bản pháp luật mới nhất liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

- Tư vấn chia tài sản trước/trong/sau thời kỳ hôn nhân, ly hôn...

- Trợ giúp giải quyết các tranh chấp: Nhà đất, tài sản, hôn nhân, lao động...

- Tư vấn Kế toán; Lập báo cáo quyết toán;

- Tư vấn các vấn đề khác theo yêu cầu khách hàng trên cơ sở pháp luật. 

(Nguồn: )
Các tin khác:
Dịch vụ pháp lý liên quan đến các Thủ tục hành chính (17/11/2009)
Dịch vụ Làm chứng, Công chứng, Chứng thực, Dịch thuật (17/11/2009)
Đào tạo kỹ năng Thu nợ hợp pháp (17/11/2009)
Đào tạo, tập huấn các chuyên đề pháp luật và kỹ năng pháp lý (17/11/2009)
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
HÌNH ẢNH MỚI NHẤT
VĂN BẢN ĐƯỢC QUAN TÂM
 LAW ON ENTERPRISES 2020 - Luật doanh nghiệp 2020 tiếng Anh
 LAW ON PUBLIC EMPLOYEES No. 58/2010/QH12 - This Law provides for public employees: rights and obligations of public employees; and recruitment, employment and management of public employees in public non-business units.
 LAW AMENDMENTS TO TAX LAWS No. 71/2014/QH13
 LAW ON INVESTMENT No. 67/2014/QH13 - This Law deals with business investments in Vietnam and outward business investments.
tra cuu van ban.com
Danh bạ luật sư
O ma ba thu_Phai
VCOP phải
Thu no sealaw
Tư vấn HIV 18001521
sealaw.vn
Phu & luat su
www.masterbrand.com.vn/
Thiết kế 2009 - LUẬT SƯ ĐÔNG NAM Á |SEALAW| www.sealaw.vn | www.dichvuthuno.com | www.tracuuvanban.com | www.vcop.vn
Địa chỉ : 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội | Email: luatsudongnama@yahoo.com.vn / ĐK: 01030256/TP/DKHD
Điệnn thoại: 024.35656858 / 024.22178898 - Fax: 024.35656858 - Hotline: 090 2278899 - 0912 717969
luat su dong nam a, luat su viet nam, luat su tu van, Search Engine Optimization | luatsudongnama