Tìm tin tức
Tìm mẫu VB
Dich vu Tu van doanh nghiep
Dich vu tranh tung bao chua bao ve
Dich vu giai quyet tranh chap noi bo
Dich vu soan tham tra van ban
Dich vu dai dien so huu tri tue
Dich vu lam chung cong chung
Dich vu dieu tra dan su
Dich vu dao tao tuyen truyen
Dich vu thue ke toan
THỐNG KÊ
 
Truyền thông, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí liên quan HIV/AIDS
Truyền thông miễn phí Kiến thức HIV/AIDS và pháp luật về HIV/AIDS cho doanh nghiệp, các nhóm tự lực (nhóm những người có HIV)...

I/ MỤC ĐÍCH:

Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS và giảm/hạn chế kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người có HIV.

 

II/ THỰC HIỆN:

1 - Luật sư: tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến HIV/AIDS, đặc biệt quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân, người có HIV.

2 - Bác sỹ: Phổ biến kiến thức cơ bản trong việc phòng chống, điều trị HIV/AIDS.   

3 - Đồng đẳng viên(người nhiễm HIV): trao đổi kinh nghiệm, hiểu biết, tâm sự...đối với việc sống chung với HIV/AIDS.

 

III/ TƯ VẤN PHÁP LÝ:

Cuối buổi truyền thông, tuỳ theo nhu cầu của khách SELAW sẽ tổ chức tư vấn hỗ trợ pháp lý trong tất cả các lĩnh vực: Dân sự, thương mại, doanh nghiệp, lao động, hôn nhân, hành chính...(yêu cầu này cần đăng ký trước).

 

IV/ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ:

Trực tiếp tham gia giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện.

 

(Nguồn: )
Các tin khác:
Tư vấn pháp luật tổng hợp (17/11/2009)
Dịch vụ pháp lý liên quan đến các Thủ tục hành chính (17/11/2009)
Dịch vụ Làm chứng, Công chứng, Chứng thực, Dịch thuật (17/11/2009)
Đào tạo kỹ năng Thu nợ hợp pháp (17/11/2009)
Đào tạo, tập huấn các chuyên đề pháp luật và kỹ năng pháp lý (17/11/2009)
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
HÌNH ẢNH MỚI NHẤT
VĂN BẢN ĐƯỢC QUAN TÂM
 LAW ON ENTERPRISES 2020 - Luật doanh nghiệp 2020 tiếng Anh
 LAW ON PUBLIC EMPLOYEES No. 58/2010/QH12 - This Law provides for public employees: rights and obligations of public employees; and recruitment, employment and management of public employees in public non-business units.
 LAW AMENDMENTS TO TAX LAWS No. 71/2014/QH13
 LAW ON INVESTMENT No. 67/2014/QH13 - This Law deals with business investments in Vietnam and outward business investments.
tra cuu van ban.com
Danh bạ luật sư
O ma ba thu_Phai
VCOP phải
Thu no sealaw
Tư vấn HIV 18001521
sealaw.vn
Phu & luat su
www.masterbrand.com.vn/
Thiết kế 2009 - LUẬT SƯ ĐÔNG NAM Á |SEALAW| www.sealaw.vn | www.dichvuthuno.com | www.tracuuvanban.com | www.vcop.vn
Địa chỉ : 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội | Email: luatsudongnama@yahoo.com.vn / ĐK: 01030256/TP/DKHD
Điệnn thoại: 024.35656858 / 024.22178898 - Fax: 024.35656858 - Hotline: 090 2278899 - 0912 717969
luat su dong nam a, luat su viet nam, luat su tu van, Search Engine Optimization | luatsudongnama