Tìm tin tức
Tìm mẫu VB
Dich vu thu no
Dich vu Tu van doanh nghiep
Dich vu tranh tung bao chua bao ve
Dich vu giai quyet tranh chap noi bo
Dich vu soan tham tra van ban
Dich vu dai dien so huu tri tue
Dich vu lam chung cong chung
Dich vu dieu tra dan su
Dich vu dao tao tuyen truyen
Dich vu thue ke toan
THỐNG KÊ
 
 
Trước ngày 01/11/2020: Tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy trong các trường hợp sau
Theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì chậm nhất là ngày 01/11/2020, phải hoàn thành việc tổ chức thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT), HĐĐT có mã của cơ quan thuế.
 
Chính thức: Doanh nghiệp dưới 10 NLĐ miễn gửi thang, bảng lương
Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 về tiền lương.
 
Từ 01/11/2020, mọi doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử
Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2018).
 
Sửa đổi 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng
Nội dung đáng chú ý này được nêu tại Quyết định 1155/QĐ-BXD về công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng (HĐXD) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 
Thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng nếu cho người khác sử dụng
Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng có hiệu lực từ ngày 15/9/2018.
 
Bãi bỏ 09 thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng
Ngày 22/8/2018, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1155/QĐ-BXD về công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 
Quy định tạm thời về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi của CQHQ và DN
Ngày 22/8/2018, TCHQ ban hành Quyết định 2501/QĐ-TCHQ về việc ban hành tạm về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp.
 
Tiêu chí đánh giá đại diện doanh nghiệp nhà nước do BQP quản lý
Đây là quy định nổi bật tại Thông tư 105/2018/TT-BQP sửa đổi Thông tư 147/2016/TT-BQP về quản lý Người giữ chức danh, chức vụ tại DNNN do Bộ Quốc phòng quản lý…
 
Tiêu chí chỉ định thương nhân giao dịch hợp đồng tập trung
Từ ngày 01/10/2018, Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo bắt đầu có hiệu lực thi hành.
 
Hướng dẫn chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp
Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 10/10/2018) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.
 
Sửa đổi hàng loạt quy định về đăng ký doanh nghiệp
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN).
 
Sửa đổi, bổ sung quy định về việc tăng vốn nhà nước trong DNNN
Ngày 16/7/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 59/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2015/TT-BTC về đầu tư vốn nhà nước vào DN và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại DN.
 
Ban hành định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức, giá xây dựng
Ngày 08/8/2018, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1113/QĐ-BXD ban hành định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng.
 
Giảm hàng hóa XNK phải kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm BCA
Đây là một trong những nội dung được quy định Quyết định 4513/QĐ-BCA-V03 về đơn giản hoá, cắt giảm điều kiện kinh doanh (ĐKKD) thuộc trách nhiệm của Bộ Công an.
 
Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam áp dụng từ 20/8/2018
Thủ tướng ban hành Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, cụ thể được chia thành 05 cấp:
Các tin khác:
Hướng dẫn phối hợp thi hành quyết định phá sản của Tòa án (8/21/2018 2:52:39 PM)
Cấm ngân hàng mua trái phiếu doanh nghiệp có mục đích cơ cấu nợ (8/21/2018 2:51:05 PM)
Danh mục mới về khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu (8/9/2018 12:59:52 AM)
Chi nhánh doanh nghiệp được phép đóng BHXH tại công ty mẹ (8/9/2018 12:57:35 AM)
03 Trường hợp được điều chỉnh danh mục xuất bản phẩm đặt hàng  (7/15/2018 11:33:57 PM)
Một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước (7/15/2018 11:33:13 PM)
Hướng dẫn về huấn luyện động vật nghiệp vụ (7/15/2018 11:32:33 PM)
Hồ sơ thẩm định quy trình vận hành công trình thủy lợi (7/15/2018 11:31:50 PM)
Nhà nước hỗ trợ đến 90% tổng giá trị đầu tư xây dựng cống, kiên cố kênh mương (7/15/2018 11:27:29 PM)
Chính phủ bảo lãnh tới 70% đối với dự án đầu tư (7/15/2018 11:16:35 PM)
Điều kiện mới đối với thương nhân kinh doanh khí  (7/15/2018 11:09:26 PM)
Quản lý chặt các quảng cáo về dược phẩm, mỹ phẩm (7/15/2018 11:08:01 PM)
Mức phạt sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản (7/15/2018 10:59:24 PM)
Các trường hợp thuốc cổ truyền bị thu hồi được tái xuất  (7/15/2018 10:58:45 PM)
VAMC: Sẽ mua đứt, bán đoạn nợ xấu (6/20/2018 2:32:48 PM)
Xem tiếp…
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
HÌNH ẢNH MỚI NHẤT
VĂN BẢN ĐƯỢC QUAN TÂM
 LAW ON PUBLIC EMPLOYEES No. 58/2010/QH12 - This Law provides for public employees: rights and obligations of public employees; and recruitment, employment and management of public employees in public non-business units.
 LAW AMENDMENTS TO TAX LAWS No. 71/2014/QH13
 LAW ON INVESTMENT No. 67/2014/QH13 - This Law deals with business investments in Vietnam and outward business investments.
tra cuu van ban.com
Dịch vụ thu nợ
Danh bạ luật sư
O ma ba thu_Phai
Thu no sealaw
Tư vấn HIV 18001521
sealaw.vn
Phu & luat su
www.masterbrand.com.vn/
Thiết kế 2009 - LUẬT SƯ ĐÔNG NAM Á / www.sealaw.vn / www.dichvuthuno.com / www.tracuuvanban.com / www.danhbaluatsu.com
Địa chỉ : 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội | Email: luatsudongnama@yahoo.com.vn / ĐK: 01030256/TP/DKHD
Điệnn thoại: 024.35656858 / 024.22178898 - Fax: 024.35656858 - Hotline: 090 2278899 - 0912 717969
luat su dong nam a, luat su viet nam, luat su tu van, Search Engine Optimization | luatsudongnama