Tìm tin tức
Tìm mẫu VB
Dich vu Tu van doanh nghiep
Dich vu tranh tung bao chua bao ve
Dich vu giai quyet tranh chap noi bo
Dich vu soan tham tra van ban
Dich vu dai dien so huu tri tue
Dich vu lam chung cong chung
Dich vu dieu tra dan su
Dich vu dao tao tuyen truyen
Dich vu thue ke toan
THỐNG KÊ
 
Đại diện quản lý vốn
Đại diện quản lý vốn thông qua vai trò thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Ban điều hành...

Việc đầu tư thông qua nhiều hình thức, có thể lập doanh nghiệp hoặc không lập doanh nghiệp hoặc tham gia quản lý điều hành doanh nghiệp, dự án.

Để quản lý, giám sát sử dụng vốn, nhà đầu tư có thể thực hiện quyền thông qua người đại diện quản lý vốn tại doanh nghiệp, dự án. Ví dụ: Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Ban điều hành...

Để hỗ trợ nhà đầu tư, SEALAW cung cấp dịch vụ cử luật sư tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Ban điều hành... từ đó giúp nhà đầu tư thực hiện quyền giám sát, quản lý vĩ mô đối với doanh nghiệp, dự án.

Với các luật sư, luật gia, uy tín, trung thực và nhiều kinh nghiệm SEALAW đã, đang triển khai thành công dịch vụ này.

 

SOUTHEAST ASIA LAW PARTNERSHIP COMPANY (SEALAW)
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐÔNG NAM Á (SEALAW)
Trụ sở: số 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024.35656 858 - 024.22178898 - 0902278899
website: www.luatsudongnama.com / www.sealaw.vn / www.dichvuthuno.com
Email: luatsudongnama@gmail.com / thuat@sealaw.vn

(Nguồn: )
Các tin khác:
DI TRÚ ÚC - AUSTRALIA (2/2/2021)
Dịch vụ giải quyết tranh chấp bằng Tố tụng toà án (23/4/2018)
Dịch vụ giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại (23/4/2018)
Đầu tư Bất động sản và nhập Quốc tịch Cộng hoà SIP (10/4/2018)
DỊCH VỤ PHÁP LÝ giải quyết tranh chấp nợ doanh nghiệp (10/4/2018)
Thông tin, hồ sơ, tài liệu cần cung cấp cho Sealaw (10/4/2018)
Bản tường trình vụ việc (10/4/2018)
QUI TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ PHƯƠNG THỨC TÍNH PHÍ DỊCH VỤ (10/4/2018)
Khoá đào tạo online Kỹ năng tổ chức đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần (6/3/2018)
Xử lý tranh chấp Hợp đồng thỏa thuận (4/4/2017)
Xử lý Phá sản doanh nghiệp cùng tranh chấp liên quan (4/4/2017)
Luật sư tranh tụng Bào chữa, Bảo vệ, Đại diện cho đương sự trong các vụ án (22/3/2017)
Giải quyết tranh chấp, xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ (15/3/2017)
Dịch vụ Soạn thảo, Thẩm tra văn bản (15/3/2017)
DỊCH VỤ ĐIỀU TRA, XÁC MINH THU THẬP THÔNG TIN, CHỨNG CỨ (15/3/2017)
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
HÌNH ẢNH MỚI NHẤT
VĂN BẢN ĐƯỢC QUAN TÂM
 LAW ON ENTERPRISES 2020 - Luật doanh nghiệp 2020 tiếng Anh
 LAW ON PUBLIC EMPLOYEES No. 58/2010/QH12 - This Law provides for public employees: rights and obligations of public employees; and recruitment, employment and management of public employees in public non-business units.
 LAW AMENDMENTS TO TAX LAWS No. 71/2014/QH13
 LAW ON INVESTMENT No. 67/2014/QH13 - This Law deals with business investments in Vietnam and outward business investments.
tra cuu van ban.com
Danh bạ luật sư
O ma ba thu_Phai
VCOP phải
Thu no sealaw
Tư vấn HIV 18001521
sealaw.vn
Phu & luat su
www.masterbrand.com.vn/
Thiết kế 2009 - LUẬT SƯ ĐÔNG NAM Á |SEALAW| www.sealaw.vn | www.dichvuthuno.com | www.tracuuvanban.com | www.vcop.vn
Địa chỉ : 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội | Email: luatsudongnama@yahoo.com.vn / ĐK: 01030256/TP/DKHD
Điệnn thoại: 024.35656858 / 024.22178898 - Fax: 024.35656858 - Hotline: 090 2278899 - 0912 717969
luat su dong nam a, luat su viet nam, luat su tu van, Search Engine Optimization | luatsudongnama