Tìm tin tức
Tìm mẫu VB
Dich vu Tu van doanh nghiep
Dich vu tranh tung bao chua bao ve
Dich vu giai quyet tranh chap noi bo
Dich vu soan tham tra van ban
Dich vu dai dien so huu tri tue
Dich vu lam chung cong chung
Dich vu dieu tra dan su
Dich vu dao tao tuyen truyen
Dich vu thue ke toan
THỐNG KÊ
 
Xử lý tranh chấp Hợp đồng thỏa thuận
Tranh chấp hợp đồng là gì ?

 

Hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên trong giao dịch theo quy định pháp luật. Hợp đồng có thể bằng văn bản hoặc không bằng văn bản.

Tranh chấp hợp đồng là việc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quyền, nghĩa vụ theo thỏa thuận của một trong các bên hoặc tất cả các bên trong giao dịch, đôi khi cũng thể do bên thứ ba hoặc nguyên nhân khách quan khác.

Để giải quyết tranh chấp hợp đồng cần có đánh giá chính xác, nguyên nhân mâu thuẫn, nhu cầu mong muốn của các bên và xây dựng chiến lược xử lý hợp pháp hiệu quả.

Một số hợp đồng thường hay xảy ra tranh chấp:

1.      HỢP ĐỒNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI. Mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nước và quốc tế

2.      HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

-          Hợp đồng mua bán tài sản

-          Hợp đồng trao đổi tài sản

-          Hợp đồng tặng cho tài sản

-          Hợp đồng vay tài sản

-          Hợp đồng thuê tài sản

-          Hợp đồng thuê khoán tài sản

-          Hợp đồng mượn tài sản

-          Hợp đồng về quyền sử dụng đất

-          Hợp đồng hợp tác

-          Hợp đồng dịch vụ

-          Hợp đồng vận chuyển hành khách

-          Hợp đồng vận chuyển tài sản

-          Hợp đồng gia công

-          Hợp đồng gửi giữ tài sản

-          Hợp đồng ủy quyền

-          Hợp đồng mua bán nhà đất

3.      HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

4.      HỢP ĐỒNG LIÊN QUAN HÀNG HẢI. Thuê tầu, vận chuyển biển.

5.      HỢP ĐỒNG LIÊN QUAN THI CÔNG XÂY DỰNG

6.      HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO

7.      HỢP ĐỒNG TIỀN HÔN NHÂN

8.      HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

9.      ………………………..vvvv.

 

Cùng hàng nghìn loại hợp đồng khác phát sinh thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau do nhiều luật, bộ luật điều chỉnh. Như Bộ luật dân sự, Luật thương mại, Luật các tổ chức tín dụng, Luật xây dựng, Luật kế toán, Kiểm toán, Luật khám chữa bệnh, Luật …….

Vui lòng liên hệ Luật sư Đông Nam Á để được tư vấn hỗ trợ.

 

 

 

(Nguồn: )
Các tin khác:
Xử lý Phá sản doanh nghiệp cùng tranh chấp liên quan (4/4/2017)
Luật sư tranh tụng Bào chữa, Bảo vệ, Đại diện cho đương sự trong các vụ án (22/3/2017)
Giải quyết tranh chấp, xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ (15/3/2017)
Dịch vụ Soạn thảo, Thẩm tra văn bản (15/3/2017)
DỊCH VỤ ĐIỀU TRA, XÁC MINH THU THẬP THÔNG TIN, CHỨNG CỨ (15/3/2017)
Giải quyết tranh chấp nội bộ tổ chức, doanh nghiệp (15/3/2017)
Dịch vụ tư vấn pháp luật Thuế, Kế toán, Tài chính (15/3/2017)
DỊCH VỤ TƯ VẤN CÁC HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP (14/3/2017)
DỊCH VỤ TƯ VẤN CƠ CẤU LẠI DOANH NGHIỆP (14/3/2017)
Tìm hiểu về tranh chấp nợ doanh nghiệp (14/3/2017)
Khóa đào tạo TRỰC TUYẾN online KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ THU HỒI NỢ DOANH DOANH THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT (20/2/2017)
Dịch vụ pháp lý tại DUBAI (14/2/2017)
Dịch vụ pháp lý và Di trú Châu Âu (EU) - Hungary (20/5/2016)
Luật sư bảo vệ 300 vụ án với chi phí 2,5 triệu đồng (11/8/2015)
Tư vấn quản trị Nhân sự, Lao động (26/8/2013)
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
HÌNH ẢNH MỚI NHẤT
VĂN BẢN ĐƯỢC QUAN TÂM
 LAW ON ENTERPRISES 2020 - Luật doanh nghiệp 2020 tiếng Anh
 LAW ON PUBLIC EMPLOYEES No. 58/2010/QH12 - This Law provides for public employees: rights and obligations of public employees; and recruitment, employment and management of public employees in public non-business units.
 LAW AMENDMENTS TO TAX LAWS No. 71/2014/QH13
 LAW ON INVESTMENT No. 67/2014/QH13 - This Law deals with business investments in Vietnam and outward business investments.
tra cuu van ban.com
Danh bạ luật sư
O ma ba thu_Phai
VCOP phải
Thu no sealaw
Tư vấn HIV 18001521
sealaw.vn
Phu & luat su
www.masterbrand.com.vn/
Thiết kế 2009 - LUẬT SƯ ĐÔNG NAM Á |SEALAW| www.sealaw.vn | www.dichvuthuno.com | www.tracuuvanban.com | www.vcop.vn
Địa chỉ : 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội | Email: luatsudongnama@yahoo.com.vn / ĐK: 01030256/TP/DKHD
Điệnn thoại: 024.35656858 / 024.22178898 - Fax: 024.35656858 - Hotline: 090 2278899 - 0912 717969
luat su dong nam a, luat su viet nam, luat su tu van, Search Engine Optimization | luatsudongnama