Tìm tin tức
Tìm mẫu VB
Dich vu Tu van doanh nghiep
Dich vu tranh tung bao chua bao ve
Dich vu giai quyet tranh chap noi bo
Dich vu soan tham tra van ban
Dich vu dai dien so huu tri tue
Dich vu lam chung cong chung
Dich vu dieu tra dan su
Dich vu dao tao tuyen truyen
Dich vu thue ke toan
THỐNG KÊ
 
Chỉ đạo thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT
Bộ Y tế ban hành Công văn 5137/BYT-BH về thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT).
Theo đó, để đảm bảo tiến độ tạm ứng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT, Bộ y tế (Bộ) đề nghị các Sở Y tế, Bệnh viện, Viện có giường bệnh thực hiện các việc sau:

- Hướng dẫn các cơ sở KCB chủ động tính quỹ, tính tổng mức thanh toán đa tuyến đến, hiểu rõ các chi phí phát sinh trong kỳ quyết toán làm cơ sở giải trình nguyên nhân tăng, giảm chi phí KCB BHYT tại đơn vị;

- Chỉ đạo các cơ sở KCB thực hiện nghiêm các quy chế, quy trình chuyên môn trong chẩn đoán, điều trị không để xẩy ra tình trạng lạm dụng, sử dụng dịch vụ KCB BHYT quá mức cần thiết;

- Chỉ đạo các cơ sở KCB khẩn trương gửi dữ liệu KCB BHYT tới cổng dữ liệu của Bộ và hệ thống thông tin giám định BHXH để phục vụ công tác quản lý dữ liệu, giám định, tạm ứng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT;

- Phối hợp với cơ quan BHXH kịp thời phát hiện, giải quyết các vướng mắc trong tổ chức thực hiện KCB BHYT, nếu không thống nhất giải quyết thì báo cáo về Bộ.

Công văn 5137/BYT-BH được ban hành ngày 04/9/2018.
(Nguồn: )
Các tin khác:
Tăng mức xử phạt khi bán thức ăn đường phố không bảo đảm ATTP (10/9/2018)
Chú trọng mục tiêu cải thiện tầm vóc cho thanh niên (10/9/2018)
Tiêu chí đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý (10/9/2018)
Không được tổ chức chiêu đãi trong ngày truyền thống của Bộ, ngành (10/9/2018)
Cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục xuất khẩu (10/9/2018)
Tăng mức trợ cấp đối với quân nhân đã xuất ngũ từ 01/7/2018 (10/9/2018)
Quy định về giám sát các hệ thống thanh toán (10/9/2018)
Nguyên tắc sản xuất nông nghiệp hữu cơ (10/9/2018)
Nội dung sửa đổi Luật đất đai 2013 về đầu tư, xây dựng (10/9/2018)
Kiểm soát TTHC khi xây dựng văn bản của Bộ Công Thương (31/8/2018)
Chế độ người có công với cách mạng định cư ở nước ngoài (31/8/2018)
Hiệu trưởng phải đạt chuẩn sử dụng ngoại ngữ (31/8/2018)
Hướng dẫn triển khai Nghị quyết 27 về cải cách tiền lương (30/8/2018)
Giảm mức dự trữ lưu thông tối thiểu đối với DN xuất khẩu gạo (24/8/2018)
Đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành (22/8/2018)
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
HÌNH ẢNH MỚI NHẤT
VĂN BẢN ĐƯỢC QUAN TÂM
 LAW ON ENTERPRISES 2020 - Luật doanh nghiệp 2020 tiếng Anh
 LAW ON PUBLIC EMPLOYEES No. 58/2010/QH12 - This Law provides for public employees: rights and obligations of public employees; and recruitment, employment and management of public employees in public non-business units.
 LAW AMENDMENTS TO TAX LAWS No. 71/2014/QH13
 LAW ON INVESTMENT No. 67/2014/QH13 - This Law deals with business investments in Vietnam and outward business investments.
tra cuu van ban.com
Danh bạ luật sư
O ma ba thu_Phai
VCOP phải
Thu no sealaw
Tư vấn HIV 18001521
sealaw.vn
Phu & luat su
www.masterbrand.com.vn/
Thiết kế 2009 - LUẬT SƯ ĐÔNG NAM Á |SEALAW| www.sealaw.vn | www.dichvuthuno.com | www.tracuuvanban.com | www.vcop.vn
Địa chỉ : 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội | Email: luatsudongnama@yahoo.com.vn / ĐK: 01030256/TP/DKHD
Điệnn thoại: 024.35656858 / 024.22178898 - Fax: 024.35656858 - Hotline: 090 2278899 - 0912 717969
luat su dong nam a, luat su viet nam, luat su tu van, Search Engine Optimization | luatsudongnama