Tìm tin tức
Tìm mẫu VB
Dich vu thu no
Dich vu Tu van doanh nghiep
Dich vu tranh tung bao chua bao ve
Dich vu giai quyet tranh chap noi bo
Dich vu soan tham tra van ban
Dich vu dai dien so huu tri tue
Dich vu lam chung cong chung
Dich vu dieu tra dan su
Dich vu dao tao tuyen truyen
Dich vu thue ke toan
THỐNG KÊ
 
Cấm Giám đốc ngân hàng nhận môi giới hoa hồng
Từ ngày 26/3/2018, Thông tư 16/2018/TT-BTC hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (NHNN) chính thức có hiệu lực thi hành.
Theo đó, hoa hồng môi giới để chi cho bên thứ ba (làm trung gian), không được áp dụng cho các đối tượng sau:

- Chức danh quản lý, nhân viên và người có liên quan của TCTD, chi nhánh NHNN theo quy định;

- Đại lý của TCTD, chi nhánh NHNN.

Hoa hồng môi giới chỉ được chi đối với các hoạt động môi giới được pháp luật cho phép và phải căn cứ vào hợp đồng hoặc giấy xác nhận giữa TCTD, chi nhánh NHNN với bên nhận hoa hồng.

Đồng thời, trong hợp đồng hoặc giấy xác nhận phải có các nội dung cơ bản như: tên của bên nhận hoa hồng, nội dung chi, mức chi, phương thức thanh toán…

Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc) ban hành quy chế chi hoa hồng môi giới để áp dụng thống nhất và công khai.
(Nguồn: )
Các tin khác:
Mức tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành (12/3/2018)
Điều kiện đối với cá nhân sáng lập tổ chức tài chính vi mô là công ty TNHH 2TV (6/3/2018)
Tăng cường phát triển kinh tế trong cuộc cách mạng 4.0 (4/3/2018)
Nhiều hàng hóa nhập khẩu vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng hưởng ưu đãi thuế (12/2/2018)
Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics của nhà đầu tư nước ngoài (12/2/2018)
TCTD được cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến 0% (5/2/2018)
Một ĐVSN công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công (5/2/2018)
Tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm của đơn vị sự nghiệp công lập (2/2/2018)
Đại lý xổ số được hưởng mức chi hoa hồng đến 15% doanh thu (2/2/2018)
Tổng công ty Đường sắt bị tước dự án ODA (19/8/2014)
Lương tối thiểu 2015 sẽ tăng nhưng khó cao (30/7/2014)
Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 22% đang phát huy tác dụng (25/7/2014)
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
HÌNH ẢNH MỚI NHẤT
VĂN BẢN ĐƯỢC QUAN TÂM
 LAW ON PUBLIC EMPLOYEES No. 58/2010/QH12 - This Law provides for public employees: rights and obligations of public employees; and recruitment, employment and management of public employees in public non-business units.
 LAW AMENDMENTS TO TAX LAWS No. 71/2014/QH13
 LAW ON INVESTMENT No. 67/2014/QH13 - This Law deals with business investments in Vietnam and outward business investments.
tra cuu van ban.com
Dịch vụ thu nợ
Danh bạ luật sư
O ma ba thu_Phai
Thu no sealaw
Tư vấn HIV 18001521
sealaw.vn
Phu & luat su
www.masterbrand.com.vn/
Thiết kế 2009 - LUẬT SƯ ĐÔNG NAM Á / www.sealaw.vn / www.dichvuthuno.com / www.tracuuvanban.com / www.danhbaluatsu.com
Địa chỉ : 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội | Email: luatsudongnama@yahoo.com.vn / ĐK: 01030256/TP/DKHD
Điệnn thoại: 024.35656858 / 024.22178898 - Fax: 024.35656858 - Hotline: 090 2278899 - 0912 717969
luat su dong nam a, luat su viet nam, luat su tu van, Search Engine Optimization | luatsudongnama